Misija Shiva Shakti škole

 

Tradicionalna Hata i Vinjasa yoga

 

Shiva Shakti škola joge registrovana je u američkoj Joga alijansi RYS 200,  traje 6 meseci i odvija se vikendima od 9 do 14h, uz dodatno vežbanje dva puta nedeljno. 

 

Obuka za joga instruktore podrazumeva da ćete biti obučeni za vođenje asana, pranajama i joga nidre. Takođe, dobićete adekvatno znanje o joga filozofiji, psihologiji i etici i moći jasno da usmerite svoj put ličnog razvoja koji se nastavlja i nakon našeg druženja. Za mene je jako važno da znamo i svedočimo da joga nije samo fizičko vežbanje. Ali, opet, upravo taj njen fizički aspekt je veoma važan u današnje vreme. Razloga za to je nekoliko. Prvi je svakako smanjeno kretanje i sedatarni način života. Nedovoljno razvijena koordinacija i osnovne motoričke sposobnosti usled nekretanja i u detinjstvu tokom razvoja tela. I možda najvažniji jeste preterana mentalna aktivnost i preopterećenost naših čula i uma impresijama i zahtevima. Ovakav um nije u stanju da meditira i umiri se. O tome nam govori i svojevrsna epidemija problema sa spavanjem, anksioznosti, paničnih napada, visokog pritiska i td. Telo i um su dve strane istog novčića. Radeći sa telom, mi radimo i na svom umu. A u današnje vreme, to izgleda kao jedini način da se umiri um. Zaokupiti pažnju fizičkim vežbanjem, naročito uz primenu jogijskih principa vežbanja koji uključuju svesnu pažnju i povezivanje sa dahom i pokretom postaje neophodnost današnjeg čoveka. Kao svakodnevna higijena tela; umivanje, pranje zuba i tuširanje, joga postaje neophodno umivanje našeg uma koje činimo preko rada sa telom i dahom. 

 

Tako da, godinama unazad govorim kako joga nije samo fizičko vežbanje ali u poslednje vreme dodajem: Ali njen fizički aspekt je najvažniji za savremenog čoveka.  

 

Shiva Shakti škola joge ima tri cilja 

 

  • JOGA FILOZOFIJA – Da vas upozna sa jogom kao celinom 
  • ASANE I DRUGE JOGA TEHNIKE – Da vas obuči da pravilno i bezbedno izvodite tehnike uz biomehaničko razumevanje.
  • METODOLOGIJA – Da vas nauči metodologiji da i vi sutra bezbedno i pravilno vodite časove drugima

 

Vaši motivi za upis škole mogu biti i radi ličnog razvoja i radi profesionalne orijentacije za poziv joga instruktora. 

 

Specifičnosti škole koje ističemo

  • Specijalizaciju za vinjasa stil joge koji se pokazao kao jako dobar za konstituciju uma i tela današnjeg čoveka. Važno je znati kako da pravilno ovaj stil koristimo kao temeljnu pripremu da bi se onda važni položaji ipak zadržavali duže i od njih se dobili dublji efekti. 
  • Ograničen broj polaznika kako bi se svakom studentu posvetilo dovoljno pažnje. Upis studenata je jednom godnišnje. 
  • Podjednaka pažnja razumevanju biomehanike i anatomije pokreta kao i duhovnim znanjima joge.
  • Podrška i pomoć studentima da započnu svoj rad. Mogućnost rada u timu ,,Shiva Shakti“. Dostupnost za dalju edukaciju i usmerenje.
  • Studenti će kroz testove, završni ispit i seminarski rad postati sigurni u svoje znanje. Ipak, provera znanja će se raditi u skladu sa joga principima, što znači bez stresa. Zajedničkim radom, obnavljanjem i diskusijom pred svako testiranje. 
  • Veliku pažnju posvetićemo metodologiji podučavanja. Često se desi da i nakon godina vežbanja i završenih kurseva kada sednemo ispred grupe kao instruktor nađemo se u potpuno novoj situaciji u kojoj se teško snalazimo. Kako da sa što manje reči budemo precizni u instrukcijama. Kada i koliko da govorimo a kada pokažemo. Kako da ispravljamo i ukazujemo na greške. I što je najvažnije, kako da sačuvamo svoje telo tokom držanja časova, neka su od pitanja kojima ćemo se temeljno baviti. 
  •  Međuljudski odnosi, naročito partnerski, pokazali su se kao veliki izazov u našim životima i vema često umesto podrške našem duhovnom razvoju predstavljaju mesto spoticanja. Upravo zato, jedan vikend seminar biće posvećen filozofiji tantre, temeljne nauke života iz koje je i sama joga nastala. Ona je dala korisne preporuke za svesne odnose i umeće ljubavi koja je ipak, naša suština.

Moja želja je da svoja dosadašnja znanja i iskustvo podelim kroz jednu pažljivo osmišljenu strukturu školovanja. Kao što sam i ja obilazila razne učitelje i škole, mislim da je važno upoznati tu različitost u pristupima. Ipak, sva ta različitost bi me potpuno zbunila da nisam prvo imala jednu stabilnu bazu izučavanja univerzalne suštine joge iz tradicionalnih tekstova i učitelje koji su znali baš tako da mi je prenesu. Nakon toga, raznovrsnost me je hrabrila, učila i brusila i gradila samopouzdanje prema onome što osećam u ličnom iskustvu kroz vežbanje joge.

 

Upravo zato, prvi i najveći deo školovanja vodim ja uz svoje asistente i saradnike kako biste se kroz jedinstvenu terminologiju upoznali sa ovom sveobuhvatnom disciplinom. Zatim ćemo imati i par gostiju, relevantne stručnjake za neke specifične oblasti kao što su biomehanika, ajurveda, savremena psihologija i joga i td. I u poslednjim nedeljama školovanja kada studenti budu uvežbavali vođenje časova i spremali ispite, u gostima ćemo imati i instruktore različitih stilova vežbanja. Jin joga, Hata joga, Aštanga joga, Ajangar joga i td. 

 

Šta je to joga za nas?

 

Joga je sveobuhvatna metodologija ličnog razvoja koja će nas usput i zakrpiti, oporaviti i utešiti ali to svakako nije njen cilj. Njen cilj je da nas odvede do krajnje istine. Mnogobrojne tehnike i alati pojavljuju se danas na tržištu što je veoma dobro jer svako može za sebe da nađe odgovarajući pristup pod uslovom da su motivi kako dostići a ne kako imati. U svetu ega, gde su titule i zvanja važnije od vrlina i znanja, joga daje dve komponente koje je važno da imamo kako bismo bili na pravom putu. Negovanje goruće želje za istinom i zadovoljstva onim što imamo. 

 

 Sve je već odavno rečeno. Nema se šta novo uopšte reći. Ali da, važno je nalaziti različite načine da se o istini govori kako bi ona bila dostupna svakom vremenu, senzibilitetu, konstituciji tela i duha. I sama joga se prilagođava svakom vremenu ali nikad ne napušta svoju suštinu koja je bezvremena i za svakog ista. Bez obzira koje metode ličnog razvoja praktikujemo važno je da znamo da nas jedino samospoznaja dovodi do trajnog blagostanja i života u svojim najvišim potencijalima. Sve drugo samo su alati i metode preživljavanja u iščašenosti od sebe. Izbor je, kao kada iščašimo zglob. Da li želimo da zglob vratimo u svoje ležište ili da stalno kupujemo sve savršenije i savršenije štake za hodanje.

 

Prva definicija joge koju nam daje Patanđali u svojim joga sutrama: Joga je biti utemeljen u apsolutu. Još zanimljivije je što ovaj važan spis na koji se oslanjaju gotovo sve škole joge počinje sutorom: A sada joga. Ova formulacija koja počinje sa A implicira na to da se pre toga nešto moralo dogoditi. Dakle, morali smo puno toga da probamo dok nije došao trenutak zrelosti da se istinski bavimo sobom: A sada joga.

 

 Vrednost joge je njena apsolutna prilagodljivost i univerzalnost. Ona je nedogmatska i nereligiozna praksa koja nam daje alate da spoznamo sebe i misteriju života. Sa jedne strane je beskrajno široka i poštuje i prihvata svaki put koji nas vodi do istine ali sa druge strane je jako stroga jer nikakva šarlatanstva niti tehnike zakrpljivanja za nju nisu predmet interesovanja. Joga odavno zna, samo istina nas može osloboditi i bezkompromisna je u tome da nas odvede do tog mesta. Ni levo, ni desno. Pravo do istine.  

 

Ona ima nameru da nas vrati našim prirodnim potencijalima i pomogne nam da svoj život živimo na najvišem mogućem nivou. Osim zdravlja i vitalnosti to uključuje i moral, savest, dobrodušnost i radost. Nema veće sreće od toga kada znamo da smo najbolji mogući doprinos svojim bližnjima i celom svetu i da se u svojoj koži osećamo blaženo, spokojno i radosno. S toga, joga nas ne vodi u neka nama neprirodna stanja tela i duha već nas upravo suprotno od njih isceljuje. 

 

Kada smo bili deca prirodno smo imali poterbu da zauzimamo upravo razne joga položaje. Intuitivno smo na taj način dovodili energiju u svaki deo svog tela čineći ga živim i ekstatičnim. Društveno uređenje, vaspitanje, obrazovanje iz svog neznanja učinilo je sve da nas ,,smiri“ ali nažalost ne na način da je naša duša spokojna, već da su naše telo i duh beživotni. 

 

 Joga položaji su svi položaji koje naše telo može da zauzme i u svom prirodnom stanju ima potrebu da zauzme. Poput jutarnjeg protezanja koje se spontano dešava. Naravno da je način života učinio svoje i upravo zato mogućnosti našeg tela sada su daleko od onoga što vidimo na slikama raznih jogija. Ali nije isključeno da ćete se jednog dana i vi ,,zavezati u čvor“. Iako to nije naš cilj, može biti posledica predanog vežbanja. 

 

Kao potpuno prirodna, joga nas ne može povrediti, ona nas samo može ozdraviti i činiti živim. Naša veza sa telom je toliko izgubljena da će nam biti potrebna podrška i strpljenje da svoje granice i mogućnosti polako upoznajemo i otkrivamo prirodnu potrebu tela za kretanjem kao i njegovu iskonsku mudrost o tome šta mu je kada i koliko potrebno. Na tom putu važno je da imamo znanje kojim ćemo sebi obezbediti adekvatan prostor za bezbedno vežbanje. Šta to tačno znači? Dobar učitelj joge, svojim ličnim primerom treba da inspiriše na rast i razvoj. Ali takođe mora da ima adekvatno znanje o biomehanici pokreta i anatomiji jer će se jedino tako svi njegovi učenici, bez obzira na uobičajene probleme savremenog načina života osećati sigurno i prepustiti se putovanju koje samo počinje od tela a završava se u svesnom bivanju u radosti.

Škola joge Shiva Shakti

Sva čovekova patnja je u tome što je izgubio kontakt sa svojom pravom prirodom. Dok mu mnoge tehnike i religije pomažu da hoda tako iščasen iz sebe, joga ima jasan cilj – da ga vrati sebi.

Joga studio Malan